+31 624952831 silviekonings@gmail.com
Selecteer een pagina

Silvie Konings

Ik ben Silvie Konings; video en licht kunstenaar, filmmaker en fotograaf.

Ik geloof in de kracht van beweging. Ik neem je mee op avontuur en door verandering kan er een nieuwe wereld ontstaan. 

”Telkens openbaart zich het onnoembare. Ze werkt intuïtief, prikkelend, je mag even wegdromen. Haar stijl wordt gekenmerkt door het ver­mogen om ‘onder de huid te kruipen’. Je wordt meegezogen in het moment. Door de verhalen uit het leven, soms filosofisch, soms abstract, soms esthetisch, maar altijd met een scherp oog voor de universele gevoelens erachter.”

Ik plaats een uniek kader en dat is een kader om met anderen te delen. Vanaf het allereerste begin heb ik de randen van verschillende genres verkend, zowel visueel als verhalend. De invloeden van deze genres zorgen voor magie. Kleur, weerspiegeling en beweging is mijn levensader. Er mogen nieuwe werelden ontstaan door middel van kleur, ruimte en gevoel. Waarbij de kracht van textuur, weerspiegeling en beweging altijd voorop staat.

De wereld om ons heen kan hard, confronterend en kleurloos zijn. Ik wil je even uit deze dagelijkse realiteit halen om je een perspectief te bieden. Waar sta je en wie ben je als je even mag verdwijnen en puur mag kijken en voelen?  Wat is kleur, wat is beweging en wat is werkelijkheid? Licht is het materiaal waarmee gebouwd en gecreëerd wordt; de werelden ontstaan door kleurmenging, beweging van licht, weerspiegeling en verschillende materialen. Mijn werk gaat niet over licht, het is licht. Mijn werk gaat niet over beweging, het is beweging.

I am Silvie Konings, a video and light artist, filmmaker and photographer. I believe in the power of movement. I take you on an adventure and through change a new world can emerge.

”The unnameable reveals itself time and time again. She works intuitively, stimulating, you can dream for a moment. Her style is characterized by the ability to ‘get under the skin’. You are sucked into the moment. Through stories from life, sometimes philosophical, sometimes abstract, sometimes aesthetic, but always with a sharp eye for the universal feelings behind them.”

I place a unique framework and that is a framework to share with others! From the very beginning I have explored the edges of different genres, both visually and narratively. The influences of these genres create magic. Color, reflection and movement are her lifelines. New worlds may arise through color, space and feeling. Where the power of texture, reflection and movement always comes first.

The world around us can be hard, confrontational and colorless. I want to take you out of this daily reality to give you perspective. Where are you and who are you if you can disappear for a moment and just watch and feel? What is color, what is movement and what is reality? Light is the material used to build and create; the worlds are created by mixing colors, movement of light, reflection and different materials. My work is not about light, it is light. My work is not about movement, it is movement.

Silvie Konings

 

silviekonings@gmail.com

+31 624952831

 

Film

Light

Concept

Design

Photography

Color

”All the Freaky people make the beauty of the world”

Let’s make some adventures together!